Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Zawód elektryka to bardzo prestiżowe i jednocześnie odpowiedzialne zadanie. Pracy i obowiązków dla osób z uprawnieniami jest bardzo wiele. Pragnąc zdobywać kolejne zlecenia warto podnosić własne kwalifikacje i podejmować kolejne kroki w celu zdobycia nowych umiejętności oraz wiedzy. Kurs sepowski to najlepszy sposób na poszerzenie własnych możliwości i zdobywanie nowych ofert pracy.

Pierwszy etap – kurs sepowski

Decydując się na zdobycie większych uprawnień, należy podjąć się kursu sepowskiego. W zależności od oczekiwań do wyboru są trzy rodzaje kursów dotyczące sieci cieplnych, sieci gazowych lub sieci elektroenergetycznych. Na kurs mogą zapisać się wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają minimum podstawowe wykształcenie. Kursy kierowane są zarówno do osób prywatnych, które przychodzą w pojedynkę, jak i do firm wysyłających grupy swoich pracowników na szkolenia. Szkolenia organizowane są przez wyspecjalizowane firmy i najczęściej trwają od kilku do kilkunastu godzin. Aktualnie możliwe jest nawet odbycie kursu sepowskiego przez sieć internetową, po którym należy udać się na egzamin sepowski do odpowiedniej placówki. Warto skoncentrować się podczas całego kursu nie tylko, aby zdać pozytywnie egzamin sep, lecz również by wykorzystać zdobytą wiedzę w dalszej karierze i obowiązkach zawodowych.

Jak wygląda egzamin sepowski?

Zdobyte uprawnienia po zakończeniu kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sep są ważne przez pięć kolejnych lat. Zakończony kurs sepowski egzaminem daje uprawnia zarówno do eksploatacji, jak i dozoru. Oznacza to, że uprawnienia eksploatacyjne dają prawo do konserwacji, kontroli, obsługi czy też naprawy sieci. Z kolei możliwość dozoru to szansa na zdobycie awansu i objęcie stanowiska kierowniczego. Przed podejściem do egzaminu sep, dobrym sposobem na przygotowanie się jest nie tylko sama nauka, lecz również rozwiązanie udostępnionych, przykładowych pytań. Koszty egzaminu sep nie są wysokie, dlatego decydując się na pracę w zawodzie elektryka, warto inwestować w swoje kwalifikacje i zdobywać kolejne uprawnienia i certyfikaty. Ceny kursów zależą od rodzaju uprawnień jakie zdobędą uczestnicy, miejsca w którym się odbywają, a także ilości zgłaszających się uczestników, dlatego też wiele firm wysyłających swoich pracowników na szkolenia, może liczyć na obniżenie ceny.