Jak zrobić kurs sepowski?

Kursy sepowskie to najpopularniejsze kursy wśród osób pracujących lub chcących pracować w branży elektroenergetycznej. Odbycie takiego kursu to najskuteczniejszy sposób na uzyskanie uprawnień SEP. Kursy te cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród osób młodych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na początku drogi zawodowej. Warto zatem wiedzieć, jakie wymagania należy spełnić, aby odbyć kurs sepowski oraz jak po takim kursie uzyskać świadectwo kwalifikacyjne.

Czym jest kurs SEP?

Kurs sepowski jest kursem zawodowym, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu sepowskiego. Pozytywne zdanie egzaminu oznacza otrzymanie uprawnień energetycznych, czyli tzw. uprawnień SEP. Kursy SEP realizowane są w trzech obszarach. Mowa tu o kurach elektrycznych, kursach energetycznych oraz kursach gazowych. Ukończenie kursu i pozytywnie zdany egzamin sepowski uprawniają do pracy związanej z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych. Aby móc wziąć udział w kursie należy być osobą pełnoletnią oraz posiadać wykształcenie minimum podstawowe.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP nie jest długi. Najczęściej trwa od kilku do kilkunastu godzin. Sam kurs podzielony jest na dwie części, wykładową oraz warsztatową. Podczas pierwszej uczestnicy otrzymują wiedzę czysto teoretyczną, w trakcie drugiej uczestnikom przekazywana jest wiedza praktyczna. Tematyka kursu w większości obejmuje zagadnienia związane z budową oraz obsługą urządzeń energetycznych.

Co po kursie?

Po ukończeniu kursu sepowskiego uczestnicy mogą zgłosić się na egzamin SEP. Ten przeprowadzany jest przez wykwalifikowaną komisję, którą powołuje Urząd Regulacji Energetyki. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej, a w jego trakcie kandydaci pytani są o kwestie związane z uprawnieniami, o które się ubiegają. Przyznać trzeba, że sam egzamin nie jest trudny. Trzeba jednak oczywiście być do niego właściwie przygotowany. Kurs sepowski jest w tym bardzo pomocny. Po pozytywnym zdaniu egzaminu sepowskiego kandydat otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne świadczące o posiadaniu uprawnień SEP.

Dlaczego warto zdać egzamin sepowski?

Uprawnienia SEP w znaczący sposób podnoszą pozycję na rynku pracy. Dziś wiele przedsiębiorstw z branży energetycznej przyjmując nowych pracowników, wymaga od nich, posiada uprawnień SEP. Dlatego tak często starają się o nie osoby młode rozpoczynające dopiero swoją karierę zawodową. Chcąc zatem pracować w branży energetycznej, warto takie uprawnienia posiadać.